-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Podstawa prawna 

data publikacji: 26-07-2012 | 10:54
data ostatniej modyfikacji: 26-07-2012 | 10:54
wytworzył: Grzegorz Konsur
wprowadził: Grzegorz Konsur
udostępnił: Grzegorz Konsur

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie,   prowadzi działalność      w zakresie ochrony zdrowia – usługi medyczne.  Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego  nr 0000006937.   

Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki  finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,  obszar działania, organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowo Statut   Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień  w Rzeszowie.                                                                                                Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie działa jako samodzielna jednostka organizacyjna od dnia 1 stycznia 1999 roku na podstawie wpisu do Rejestru podmiotów wykonujacych działalność leczniczą pod nr księgi resortowej 000000009998 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie działa na podstawie:                 

  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),  zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej”;
  • przepisów  powszechnie obowiązujących dotyczących  w szczególności działalności  leczniczej, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania   narkomani, ochrony zdrowia psychicznego  
  • statutu
  • innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa.
Liczba odwiedzin: 59875

WOTU / ul. Siemieńskiego 17, 35-203 Rzeszów  tel. 017 86 11 640, 017 86 11 744, 017 78 63 00

Realizacja: Ideo