-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Majątek 

data publikacji: 26-07-2012 | 13:01
data ostatniej modyfikacji: 26-07-2012 | 13:01
wytworzył: Grzegorz Konsur
wprowadził: Grzegorz Konsur
udostępnił: Grzegorz Konsur

Wartość majątku Ośrodka stanowi:

  1. fundusz założycielski 
  2. fundusz zakładu

Fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzielonej zakładowi części mienia państwowego. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego. Fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększają, przekazane z budżetu państwa, dotacje na inwestycje i zakup wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na cele rozwojowe zakładu oraz dary mające charakter majątku trwałego lub przeznaczone na cele rozwojowe. Fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększa się o:

  • - zyski bilansowe,
  • - amortyzację majątku trwałego,
  • - dotacje budżetowe,
  • - kwoty zwiększenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku,
  • - środki z innych źródeł.

Fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zmniejsza się o:

  • - straty bilansowe,
  • - umorzenie majątku trwałego,
  • - kwoty zmniejszenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku.
Liczba odwiedzin: 59877

WOTU / ul. Siemieńskiego 17, 35-203 Rzeszów  tel. 017 86 11 640, 017 86 11 744, 017 78 63 00

Realizacja: Ideo