-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejstr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2012-07-26 13:39:21
Władze / Dyrektor

Dyrektor
lek med. Tadeusz Boratyn

dyrektor.jpg (6.36 Kb)

Dyrektor zarządza i kieruje Zakładem, a także reprezentuje go na zewnątrz.

Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje funkcjonowania Zakładu i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.

Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu oraz dokonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

 

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

- organizowanie pracy Zakładu w sposób zapewniający należyte wykonywanie działalności leczniczej oraz innych zadań statutowych, w warunkach zgodnych
z obowiązującymi przepisami i zasadami, w zakresie ustalonym zawartymi umowami;

- należyte gospodarowanie mieniem Zakładu oraz mieniem Województwa Podkarpackiego przekazanym w użytkowanie Zakładowi;

- wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego Zakładu.

 

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 59877

WOTU / ul. Siemieńskiego 17, 35-203 Rzeszów  tel. 017 86 11 640, 017 86 11 744, 017 78 63 00

Realizacja: Ideo