-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejstr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2014-07-17 07:55:15
Strona Główna

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie
ul. Siemieńskiego 17 35-203 Rzeszów

Sekretariat- Rejestracja

Tel/fax.  178611744, 177863006, 178611640 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

tel. 172832358

Poradnia Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych

tel. 172832359

Sekcja Administracyjno - Ekonomiczna

tel. 172832348


e-mail: wotu@pro.onet.pl
NIP 813-28-78-407, Regon: 690724284

Wpis w KRS nr 0000006937
Wpis w rejestrze Wojewody nr 000000009998

Nr rachunku bankowego
Bank Zachodni WBK S.A.  4 Oddział w Rzeszowie
02 1500 1100 1216 5001 5513 0000